GÖREVİMİZ
Görevlerimiz:

Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır:
1-Genel Sekreterlik tarafından havale edilen yazılar. (Kurum içi ve dışı yazışmalar)
2- Fakülte Yüksekokul ve Enstitülerin kurum dışı yazışmaları.
3-Üniversitemiz Senato ve Yönetim Kurulu gündeminin hazırlanması; ilgili gündeme ait eklerin oluşturulması; Senato ve Yönetim Kurulu üyelerine toplantıların haber verilmesi; çıkan kararların yazılması, çoğaltılması ve dağıtımının yapılması, kararların kaydedilmesi.
4-Gizli yazışmaların takibi.
5-Üniversitemiz lojmanlarının giriş-çıkış işlemlerinin takibi.
6-Yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanacak şekilde hazırlanması, yayıma gönderilmesi, dağıtılması.
7-Yönergelerin belirlenen esaslara göre hazırlanması, dağıtılması ve Üniversitemiz web sayfasında yayınlanmasını sağlama.
8-Üniversitemizin diğer kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu protokollerin takibi.
9- Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan “Bilgi Edinme Birimi” ile Üniversitemize e-posta aracılığıyla bilgi talebinde bulunan kişilerin başvurularının ilgili yerlere ulaştırılması.
10-Başbakanlıktan gelen Resmi Gazetelerin takibi,ilgili birimlere gerekli bilgilerin ulaştırılması.
11-Yazışmaların dosyalanması ve arşiv haline getirilmesi.
12-Rektörlük ayniyat işlerinin yürütülmesi.