ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          Kuruluşumuz; Yazı İşleri Müdürlüğü Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun almış olduğu 29.09.2004 tarihli ve 2004.27.222 No.lu kararı ile Genel Sekreterlik bünyesinde kurulmuştur. Yasal Dayanak; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 51 inci maddesi çerçevesinde görev yapmakta olup bu maddeyi de içine alan 124 Sayılı, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nün görevleri yer almaktadır.